Πολιτική Απορρήτου

Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων

Στη British Providence δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ορθή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και φροντίζουμε να είμαστε εναρεμονισμένοι με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαικό επίπεδο.Βάσει  του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679  έχουμε καταρτίσει τα εξής έντυπα:

Δήλωση περί Απορρήτου Πληροφοριών για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων και το αίτημα παροχής συναίνεσης [ενσωματωμένο στη παραπάνω Δήλωση περί Απορρήτου]

Γενική Πολιτική Προστασίας του Απορρήτου και των Προσωπικών Δεδομένων