Ασφάλεια Κατοικίας

Η αξιόπιστη επιλογή για την ασφάλιση της κατοικίας σας

Το σπίτι, για τους περισσότερους από εμάς, αντιπροσωπεύει το πιο σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο και τους πολύχρονους κόπους μας. Στεγάζει εμάς, την οικογένεια μας, τα όνειρα και τις ελπίδες μας. Ζούμε σε μια ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή του πλανήτη και οφείλουμε να προστατεύσουμε την οικογένεια μας με απλές ενέργειες.

Η ασφάλιση κατοικίας της British Providence σας προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη με οικονομικά ασφάλιστρα, για να προστατεύσετε την κατοικία σας από τους πολλαπλούς κινδύνους που την απειλούν και να νιώθετε ήρεμοι και ασφαλείς κάθε στιγμή.

Δημιουργήσαμε μια σειρά εξειδικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων και υπηρεσιών για να νιώθετε ηρεμία και ασφάλεια όσο μακριά κι αν βρίσκεστε, είτε είστε ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής κύριας ή εξοχικής κατοικίας, αλλά και για να επανέλθετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα στους φυσιολογικούς σας ρυθμούς, ό,τι κι αν συμβεί. Παρέχουμε προγράμματα και για δανειοδοτούμενες κατοικίες.

Ασφαλίζονται:
1. Μόνιμες κατοικίες (μονοκατοικίες και διαμερίσματα)
2. Εξοχικές κατοικίες (απαραίτητη προϋπόθεση, να είναι ασφαλισμένη η μόνιμη κατοικία)
3. Κατοικίες, τα κτίρια των οποίων κατασκευάστηκαν μετά το 1960

Ασφαλιστικά Πακέτα

Βασικό Πακέτο

Βασικό Πακέτο

Πολαπλή Κάλυψη

Πολαπλή Κάλυψη

Ασφαλιστικό Πακέτο Βασικό Πακέτο
Ασφαλιστικό Πακέτο Πολαπλή Κάλυψη
Ασφαλιστικό Πακέτο
Πυρκαγιά - Κεραυνός
Πυρκαγιά από Δάσος
Πυρκαγιά από Βραχυκύκλωμα
Πρόσκρουση οχήματος
Έκρηξη από κάθε αιτία
Ζημιές από καπνό
Πτώση αεροσκαφών
Ευρεία έκρηξη
Έξοδα ελαχιστοποίησης ζημιάς
Διάρρηξη σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης- θέρμανσης ή κλιματισμού, καθώς και διαρροή εγκαταστάσεων αποχέτευσης
Θραύση υαλοπινάκων και καθρεπτών
Πλημμύρα – Θύελλα-Καταιγίδα
Χιόνι - Παγετός - Χαλάζι
Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς
Αστική ευθύνη προς τρίτους εξαιτίας φωτιάς ή διαρροής υδάτων
Ίδιες ζημιές έκρηξης λέβητα κεντρικής θέρμανσης
Αποκομιδή συντριμμάτων
Κλοπή & Ζημιές εξαιτίας κλοπής στο ακίνητο (εάν περιλαμβάνεται)
Τρομοκρατικές ενέργειες
Στάσεις – απεργίες – οχλαγωγίες-πολιτικές ταραχές
Κακόβουλη βλάβη
Κάλυψη δόσεων στεγαστικού δανείου λόγω ζημιάς από καλυπτόμενο κίνδυνο
Κάλυψη υπασφάλισης (όρος πρόνοιας) μέχρι ποσοστού 10% του προς ασφάλιση κεφαλαίου
Απώλεια ενοικίου
Κάλυψη αμοιβών αρχιτεκτόνων/μηχανικών & έξοδα έκδοσης αδειών
Σεισμός (απαλλαγή 2% επί της αξίας)

* Το σύμβολο (+) αφορά προαιρετική κάλυψη η οποία μπορεί να προστεθεί στο πακέτο με έξτρα χρέωση

Ασφαλιστικά Πακέτα

Πυρκαγιά - Κεραυνός Πυρκαγιά από Δάσος Πυρκαγιά από Βραχυκύκλωμα Πρόσκρουση οχήματος Έκρηξη από κάθε αιτία Ζημιές από καπνό Πτώση αεροσκαφών Ευρεία έκρηξη Έξοδα ελαχιστοποίησης ζημιάς Διάρρηξη σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης- θέρμανσης ή κλιματισμού, καθώς και διαρροή εγκαταστάσεων αποχέτευσης Θραύση υαλοπινάκων και καθρεπτών Πλημμύρα – Θύελλα-Καταιγίδα Χιόνι - Παγετός - Χαλάζι Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς Αστική ευθύνη προς τρίτους εξαιτίας φωτιάς ή διαρροής υδάτων Ίδιες ζημιές έκρηξης λέβητα κεντρικής θέρμανσης Αποκομιδή συντριμμάτων Κλοπή & Ζημιές εξαιτίας κλοπής στο ακίνητο (εάν περιλαμβάνεται) Τρομοκρατικές ενέργειες Στάσεις – απεργίες – οχλαγωγίες-πολιτικές ταραχές Κακόβουλη βλάβη Κάλυψη δόσεων στεγαστικού δανείου λόγω ζημιάς από καλυπτόμενο κίνδυνο Κάλυψη υπασφάλισης (όρος πρόνοιας) μέχρι ποσοστού 10% του προς ασφάλιση κεφαλαίου Απώλεια ενοικίου Κάλυψη αμοιβών αρχιτεκτόνων/μηχανικών & έξοδα έκδοσης αδειών Σεισμός (απαλλαγή 2% επί της αξίας)
Βασικό Πακέτο

Βασικό Πακέτο

Βασικό Πακέτο
Πυρκαγιά - Κεραυνός
Πυρκαγιά από Δάσος
Πυρκαγιά από Βραχυκύκλωμα
Πρόσκρουση οχήματος
Έκρηξη από κάθε αιτία
Ζημιές από καπνό
Πτώση αεροσκαφών
Ευρεία έκρηξη
Έξοδα ελαχιστοποίησης ζημιάς
Διάρρηξη σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης- θέρμανσης ή κλιματισμού, καθώς και διαρροή εγκαταστάσεων αποχέτευσης
Θραύση υαλοπινάκων και καθρεπτών
Πλημμύρα – Θύελλα-Καταιγίδα
Χιόνι - Παγετός - Χαλάζι
Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς
Αστική ευθύνη προς τρίτους εξαιτίας φωτιάς ή διαρροής υδάτων
Ίδιες ζημιές έκρηξης λέβητα κεντρικής θέρμανσης
Αποκομιδή συντριμμάτων
Κλοπή & Ζημιές εξαιτίας κλοπής στο ακίνητο (εάν περιλαμβάνεται)
Τρομοκρατικές ενέργειες
Στάσεις – απεργίες – οχλαγωγίες-πολιτικές ταραχές
Κακόβουλη βλάβη
Κάλυψη δόσεων στεγαστικού δανείου λόγω ζημιάς από καλυπτόμενο κίνδυνο
Κάλυψη υπασφάλισης (όρος πρόνοιας) μέχρι ποσοστού 10% του προς ασφάλιση κεφαλαίου
Απώλεια ενοικίου
Κάλυψη αμοιβών αρχιτεκτόνων/μηχανικών & έξοδα έκδοσης αδειών
Σεισμός (απαλλαγή 2% επί της αξίας)
Πολαπλή Κάλυψη

Πολαπλή Κάλυψη

Πολαπλή Κάλυψη
Πυρκαγιά - Κεραυνός
Πυρκαγιά από Δάσος
Πυρκαγιά από Βραχυκύκλωμα
Πρόσκρουση οχήματος
Έκρηξη από κάθε αιτία
Ζημιές από καπνό
Πτώση αεροσκαφών
Ευρεία έκρηξη
Έξοδα ελαχιστοποίησης ζημιάς
Διάρρηξη σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης- θέρμανσης ή κλιματισμού, καθώς και διαρροή εγκαταστάσεων αποχέτευσης
Θραύση υαλοπινάκων και καθρεπτών
Πλημμύρα – Θύελλα-Καταιγίδα
Χιόνι - Παγετός - Χαλάζι
Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς
Αστική ευθύνη προς τρίτους εξαιτίας φωτιάς ή διαρροής υδάτων
Ίδιες ζημιές έκρηξης λέβητα κεντρικής θέρμανσης
Αποκομιδή συντριμμάτων
Κλοπή & Ζημιές εξαιτίας κλοπής στο ακίνητο (εάν περιλαμβάνεται)
Τρομοκρατικές ενέργειες
Στάσεις – απεργίες – οχλαγωγίες-πολιτικές ταραχές
Κακόβουλη βλάβη
Κάλυψη δόσεων στεγαστικού δανείου λόγω ζημιάς από καλυπτόμενο κίνδυνο
Κάλυψη υπασφάλισης (όρος πρόνοιας) μέχρι ποσοστού 10% του προς ασφάλιση κεφαλαίου
Απώλεια ενοικίου
Κάλυψη αμοιβών αρχιτεκτόνων/μηχανικών & έξοδα έκδοσης αδειών
Σεισμός (απαλλαγή 2% επί της αξίας)

* Το σύμβολο (+) αφορά προαιρετική κάλυψη η οποία μπορεί να προστεθεί στο πακέτο με έξτρα χρέωση

Αποκλειστικά Προγράμματα ασφάλειας κατοικίας British Providence

 1. British Home Protect:
  Μοναδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσφέρει ευρεία σειρά ασφαλιστικών καλύψεων για ολοκληρωμένη προστασία του σπιτιού σας, σε πολύ προσιτή τιμή, από μόλις 15€ το μήνα
 2. British Home Security:
  Ειδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα για την ασφάλιση από κλοπή του περιεχομένου του σπιτιού σας, πάντα ποιοτικά και οικονομικά.

Μόνο με 18€ το εξάμηνο!

Δηλαδή μόλις 3€ το μήνα και με ανώτατο ποσό αποζημίωσης 30.000€!

 

 

Πλεονεκτήματα της British Providence:

 • Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες
 • Προσφέρουμε πρωτοποριακά προγράμματα ασφάλισης με ανταγωνιστικά ασφάλιστρα
 • Παρέχουμε προγράμματα ασφάλισης που καλύπτουν πλήρως τους όρους χρηματοδότησης για την αγορά κατοικίας
 • Διαθέτουμε εξειδικευμένο Τμήμα Διαχείρισης για συνεχή ενημέρωση και ανάληψη όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών
 • Παρέχουμε τη δυνατότητα συνδυασμού του ασφαλιστικού προγράμματος κατοικίας με ασφάλεια οχήματος για να εξασφαλίσετε επιπλέον έκπτωση στα ασφάλιστρα (ειδικά για τους κατόχους Toyota Insurance και Go Toyota Visa) και να κερδίσετε 5% επιστροφή ασφαλίστρων και άτοκες δόσεις.

Δείτε άλλα Ασφαλιστικά Προγράμματα