Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης
Όροι για την πρόσβαση στον Διαδικτυακό χώρο και τις ιστοσελίδες της BRITISH PROVIDENCE S.A..

Oι ιστοσελίδες αυτές λειτουργούν υπό την έγκριση της BRITISH PROVIDENCE S.A.. η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Εθνικής  Αντιστάσεως 48 και η οποία λειτουργεί ως Ασφαλιστικός Πράκτορας-Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων. Με την επίσκεψή σας στο site της BRITISH PROVIDENCE S.A, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους παρακάτω όρους. Η πρόσβαση σας στις ιστοσελίδες της BRITISH PROVIDENCE S.A. αποτελεί αντικείμενο τόσο της πολιτικής της BRITISH PROVIDENCE S.A. όσο και των ισχυουσών διατάξεων του νόμου.