Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

British Providence: Ειδικά ασφαλιστικά προγράμματα αστικής ευθύνης επαγγελματιών

Ο όρος Αστική Ευθύνη αναφέρεται στην υποχρέωση που έχει κάποιος να αποκαταστήσει τη σωματική βλάβη ή/και την υλική ζημιά που προκάλεσε σε κάποιον τρίτο εξ αμελείας, από πράξη ή παράλειψη. Αφορά τον κάθε Επαγγελματία (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο) ο οποίος παρέχει υπηρεσίες έναντι αμοιβής.

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης παρέχει την απαραίτητη προστασία έναντι σοβαρών απαιτήσεων τρίτων που απορρέουν από λάθη και παραλείψεις που έγιναν από τον επαγγελματία. Στο σημερινό ταχύτατο και δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον που ζούμε, κάθε επαγγελματίας που παρέχει υπηρεσίες μπορεί να κάνει λάθη. Μεριμνήστε τώρα για την ομαλή συνέχιση των εργασιών σας με κατάλληλο προγραμματισμό, καθώς ο σωστός επαγγελματίας δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του.

Με την Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης καλύπτεστε στην περίπτωση που ένας τρίτος μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση λόγω των επαγγελματικών ή άλλων δραστηριοτήτων σας.

Ενδεικτικές κατηγορίες επαγγελματιών που έχουν υποχρέωση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης:

 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Πολιτικών Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Τεχνικών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Tour Operators
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβούντων
 • Αστική Ευθύνη Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων Κτιρίων
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη

 

Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης
Καλύπτεστε στην περίπτωση πρόκλησης ζημιών σε τρίτους από τη λειτουργία της επιχείρησής σας, ή κατά τη διάρκεια παραμονής τους σε αυτή. Η Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης καλύπτει:

 • Αστική Ευθύνη γραφείων
 • Αστική Ευθύνη εμπορικών επιχειρήσεων / καταστημάτων
 • Αστική Ευθύνη εμπορικών επιχειρήσεων εστίασης και κατανάλωσης φαγητού
 • Αστική Ευθύνη σχολείων, φροντιστηρίων, παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων
 • Αστική Ευθύνη ενοικιαζόμενων δωματίων, πανσιόν, ξενώνων, ξενοδοχείων έως 100 κλίνες
 • Αστική Ευθύνη γυμναστηρίων
 • Προσωπική / Οικογενειακή Αστική Ευθύνη
 • Αστική Ευθύνη Διαχείρισης Πολυκατοικίας

 

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης ιατρών και φαρμακοποιών
Ιδιαίτερα για τα  απαιτητικά επαγγέλματα του ιατρού και του φαρμακοποιού, η British Providence προσφέρει προγράμματα ασφάλειας αστικής ευθύνης τα οποία καλύπτουν:

 • Σωματικές βλάβες, συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και της ψυχικής οδύνης, που θα προκληθούν στους ασθενείς
 • Σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από τις εσωτερικές ή εξωτερικές εγκαταστάσεις του ιατρείου/φαρμακείου σας

Δείτε άλλα Ασφαλιστικά Προγράμματα