Ασφάλεια Φορτηγού

British Providence: Η αξιόπιστη επιλογή για την ασφάλιση του φορτηγού σας

Σας προσφέρουμε μια ειδική γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών σχεδιασμένων για την ασφάλιση των επαγγελματικών σας οχημάτων.

Το επαγγελματικό όχημα (επαγγελματικό ή αγροτικό φορτηγό) αποτελεί το κύριο εργαλείο για την εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων σας. Η British Providence έχει φροντίσει να παρέχει την πλήρη προστασία του και την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής σας.

Σε όλα τα πακέτα μας περιλαμβάνεται η κάλυψη της Φροντίδας Ατυχήματος με δυνατότητα ρυμούλκησης, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα προσθήκης της κάλυψης της Οδικής Βοήθειας Βλάβης.

Παράλληλα, απολαμβάνετε το μοναδικό πλεονέκτημα να ασφαλίσετε το επαγγελματικό όχημά σας (επαγγελματικό ή αγροτικό φορτηγό) με το σύνολο των παρεχόμενων ασφαλιστικών καλύψεων, όπως για παράδειγμα με την κάλυψη των Ιδίων Ζημιών ή με την κάλυψη Φυσικών Φαινομένων.

 

Δείτε άλλα Ασφαλιστικά Προγράμματα